Privacy statement

Privacy statement Texelcadeau

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening.

Bedrijfsgegevens Texelcadeau.nl

Zilte Zaken / Webjongens Website: www.texelcadeau.nl Inschrijfnummer KvK: 37143584 BTW-nummer: 819775290B01

E-mailadres

Wij vragen u of degene aan wie u het e-cadeau wilt sturen om een e-mailadres om de cadeaubon digitaal (per e-mail) te kunnen verwerken en versturen.

Doel van de verwerking

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  • u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

De geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden voor interne data-analyse.

Verstrekken aan derden

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Het is wel mogelijk dat wij voor onze dienstverlening de ondersteuning van een derde partij inschakelen. Met deze partij zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten.

Image

Hulp nodig?

Copyright Texelcadeau | Een initiatief van Zilte Zaken & WEBJONGENS